TRIOLIFT S.R.O.

Servisný systém je podporovaný softvérovým vybavením pre organizačné režim riadenia, ktorý vo svojom stupni kontroly umožňuje evidenciu a dodržanie termínov nielen pre odborné prehliadky, odborné skúšky, inšpekčné prehliadky ale aj termínov dojednanej početnosti údržby. Týmto je dodržanie všetkých zmluvných dohôd a platných technických predpisov preukázateľne garantováné. Servis a opravy výťahov zaisťujeme po celom území Slovenskej republiky, a to chrbticovej sieťou vlastných servisných stredísk alebo radom dohodnutých a nami vyškolených servisných technikov.

Ponúkame a zabezpečujeme niekoľkostupňový servis

Servis ktorý vystihuje hlavné potreby všetkých skupín prevádzkovateľov zdvíhacích zariadení. Hlavné ciele zostávajú vždy rovnaké:

  • minimalizácia času odstávky nefunkčného výťahu v akejkoľvek dennej dobe
  • skvalitňovanie nepretržitej dispečerskej služby
  • neustále zvyšovanie odbornej úrovne technických pracovníkov
  • zabezpečenie kvalitného materiálno-technického vybavenia
  • slušné vystupovanie a informačný servis v odbore podľa potrieb zákazníka
  • doplnkové činnosti stavebné, natieračské a stolárske

Havarijne služby

Zabezpečujeme servis havarijnej služby čo v najkratšom čase od nahlásenia poruchy.

Kvalitný materiál

Zaistenie kvalitného materiálne technického vybavenia

Odborná a technická úroveň

Neustále zvyšovanie odbornej a technickej úrovne našich technických pracovníkov

Časová dostupnosť

Minimalizovať čas odstávky výťahu v akejkoľvek dennej dobe

Profesionálny prístup

Zaručujeme slušné vystupovanie a dobrú spätnú väzba od našich zákazníkov

Rekonštrukcie výťahov

Prinášame Vám nové možnosti modernizácie a rekonštrukcie výťahov

Kontaktujte nás

Vyberte si jednu z možností ako nás kontaktovať

Navštívte nás

Hradné námestie 31, 060 01 Kežmarok
Nájdite nás v mapách

Zavolajte nám

+421 949 020 839
+421 524 525 211

Napíšte ním

patrik.kall@triolift.sk

Napíšte nám

Vyplňte formulár s popisom projektu ktorý chcete realizovať, budeme vás kontaktovať čo najskôr.